Close

O nas

Warsztaty prowadzone są przez Fundację „Indygo” Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury, z siedzibą:

Al. Zjednoczenia 21/23/1
01-829 Warszawa
Pracownia Artystyczna Fundacji Indygo, mieści się na Bielanach, przy ul. Wrzeciono 10 c.
Do pracowni zapraszamy tylko po wcześniejszym umówieniu się lub po zapisaniu się na warsztat.
KRS: 0000408317
REGON: 146607602
NIP: 118-209-14-04

Celem Fundacji jest wspieranie aktywności artystycznej i kultury z akcentem na niwelowanie barier pokoleniowych, etnicznych, narodowościowych, związanych z niepełnosprawnością lub zagrożeniem wykluczeniem społecznym, a w szczególności:

 • promocja rękodzieła i prac ręcznych jako narzędzia do:
  • rozwoju osobistego i społecznego,
  • kreatywności,
  • arteterapii,
  • znoszenia barier społecznych,
  • zapobiegania wykluczeniu społecznemu i łagodzenia jego skutków,
  • aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • poznawania innych kultur,
 • edukacja kulturalna, w zakresie rękodzieła i prac ręcznych,
 • poznawanie i szerzenie wiedzy o polskiej kulturze i tradycji narodowej oraz sztuce ludowej i regionalnej,
 • promocja dziedzictwa kulturowego Polski za granicą,
 • edukacja w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Warszawy, Łodzi, Józefowa k. Otwocka,
 • popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju,
 • promocja integracji europejskiej poprzez kulturę oraz promowanie nowatorskich przedsięwzięć edukacyjnych w dziedzinie kultury,
 • poznawanie innych kultur, szerzenie wiedzy o innych kulturach, w duchu poszanowania dla odmienności kulturowej i etnicznej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • tworzenie i wspieranie kontaktów lokalnych – Warszawa – Łódź – Józefów k. Otwocka,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.