Projekty

Twórcze inspiracje na Białołęce


Projekt „Rozwój społeczności lokalnej Osiedla Wrzeciono”Finansowany przez Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy


Projekt “Seniorze znajdź swoją pasję i podziel się nią”


Projekt “Zimowa przygoda ze sztuką”


Warsztaty artystyczno-plastyczne dla dzieci


Warsztaty edukacyjno-plastyczne dla seniorów


Powstanie Warszawskie na Białołęce


 Lato seniorów z decoupage 2014


Aktywni mieszkańcy 50+


Grant Zima w Mieście 2014